تبلیغات
ALBORZ KANDU البرز کندو - سالنامه زنبورداری زمستان
اکسیر،عسل طبیعی از جنگل های سرزمین دو خورشید(سوادکوه)
تاریخ : شنبه 8 شهریور 1393
نویسنده : عبدالله خادمی

دی ماه

برسی همین وضع نشان می دهد که در زمستان بهتر است کاری بکار زنبورها نداشته و آنها را بحال خودشان گذاشت . این درس را انساناز طرز طبیعی زمستانگذرانی زنبورها در حالت وحشی یاد گرفته و همانطور هم باید باوی رفتار کند .کنترل هفتگی سوراخهای پرواز را باید بدون دست زدن به کندو ها انجام داد و هنگام برسی وضع داخلی آنها در هوای گرم آفتابی تا آنجا که ممکن باشد از ایجاد سر و صدا و یا رفتار خشن زنبورها احتراز نمود .سوراخ پرواز بهتر است سراسری و متحرک با ارتفاعی کمتر از 7 میلیمتر باشد تا بتواند مانع ورود موشهای خیلی کوچک بداخل کندو گردد. متاسفانه در کندوهای ساخته شده در ایران این وضوع نه تنهارعایت نمی گردد بلکه تا کنون اصلا ناشناخته است . استفاده  از آن بویژه در نقاط مرطوب یکی از راههای نجات از قارچ زدگی (کپک زدگی)زمستانی شانها در داخل کندو است وبعلاوه اگر بدلیلی مرگ و میر زمستانی زنبورها در کندو هایی که سوراخ پرواز متحرک سراسری دارند آنقدر زیاد باشد که کف آنرا پوشانده و راه خروج و ورود زنبورها (سوراخ پرواز)رامسدود نماید. تنها بایک میله سر کج می توان مرده را بیرون کشیده تا هوا ی کافی به زنبورها برسد و خفه نشوندویا با قرار دادن یک صفحه نایلونی و یا تخته سه لا در کف کندو در مهر ماه (هنگام تمیز کردن کندوها)همین کار راحت تر انجام میگیرد . بدین طریق که با برداشتن کامل تخته ای که سوراخ پرواز را تشکیل میدهد (به فصل تکنولرژی مراجعه شود )نایلون با تخته سه لا را براحتی بیرون کشیدهاز طرز و محل ریخته شدن زنبور های مرده وضع جمعیت را حدس زد ویا با دیده شدن چسد ملکه بین آنها از بی ملکه بودنشان مطلع شد.سپس صفحه نایلونی و یا تخته سه لا را تمیز کرده  به ارامی دوباره در کف کندو گذاشته و تخته پرواز متحرک را به محل اولیه اش برگرداندواین کار را هر هفته ویا هر چند هفته یک بار تکرار کرد.البته همه اینها بدون ایجاد سرو صدا و با آرامی و ملایمت کامل انجام گیرد . تا زنبورها ناراحت نشده و خوشه زمستانی را ترک نکنند که در این حالت تلف خواهند شد هر زنبوری که درسرمای زمستانی (کمتر از 8درجه)خوشه را ترک کند محکوم به مرگ است . در روزهای نسبتا گرم این ماه اگر جلو سوراخ پرواز فعالیتی ندیدید و خواستید از زنده بودن جمعیت آن مطمئن شوید 2 کار می توانید بکنید

۱-یک لوله لاستیکی و یا پلاستیکی را از راه پرواز بداخل کندو فرستاده سر دیگر ش را بگوشتان نزدیک کنید. اگر جمعیت زنده بود صدایش راخواهید شنید .

2-گوشتان را به یکی از دیوارهای کندو چسبانده و چند ضربه نسبتا ملایم با پشت انگشتها به دیوار ه دیگر آن وارد کنید . از جمعیت زنده در مقابل هر ضربه صدائی واضح ولی کوتاه شنیده خواهد شد .

مومهای تصفیه شده و قالب زده را تحویل کارخانه قاب زنی موم که خوشبختانه امروزه چند عدد از آنها در ایران مشغول میباشد داده و باید اندازه نیاز سالیانه ورقه های موم قالب زده (پرچ شده )برای استفاده در بهار سال آینده تحویل گرفت . دربهار و گرما گرم فعالت جمعیتهای زنبور دار وقت کافی برای تهیه آن ندارد بخصوص آنکه همه زنبوردارها در بهار بدنبال آن می رونددر نتیجه تهیه اش مشکلتر میشود با ورقه های موم پرچ شدهای که تازه خریداری شده و یا از قبل در انبار بوده باید با اندازه کافی دیواره درست کرده برای زمانی که جمعیتها در بعار در حال رشد و یا از دیادند آماده داشت . کندوهای خالی و معیوب را معمیر و آماده بهره برداری نموده کندو هایی که بعد از متحد کردن 2جمعیت خالی و یا زنبور هایشان تلف شدهاند را تمیز و در صورت نیاز تعمیر کنید شناسنامه های کندو را که از اول فروردین قابل استفاده خواهند بود خط کشی و آماده باید کرد . با این شناسنامه ها می توان از اوضاع زندگی هر جمعیت آگاه شد بدون اینکه باز کردن کندویش لازم باشد   شناسنامه های سال  پیش جمعیتها را با دقت کامل و مو شکافی مطالعه کرده و پس از مقایسه با سالنامه های سال پیشتر و نتیجه از وضع فعالیت آنها 10عدد از فعالترین و آرام ترین جمعیتها را انتخاب کرده و در ازدیاد جمعیتها در سال آینده تنها از همین ها استفاده می کنند. در باره مطالعه کتابها زنبور داری باز هم سفارش میکنم. بدون مطالعه ممکن است یک زنبوربان شد ولی زنبور دار شدن غیر ممکن است حتی اگر تعداد کندوهایتان 500 عدد و یا خیلی بیشتر باشد مطالعه و عمل مثل دو پای انسانند . و می دانید که انسان با دو پا خیلی بهتر می تواند راه برود و حتی بسرعت بدود تا شخصی که یک پایش را بریده باشند .

 

بهمن ماه

 

حدود 50 درصد از مواد متشکله ژله روایال یا ژله شاهانه مواد پروتئینی است 15 درصد آن انواع چربیها و 20 درصد ش را قند تشکیل میدهند .       بقیه اش از اسیدهائی هستند که هنوز ناشناخته مانده اند . در ژله روایال انواع ویتامینها و مواد کانی که برای رشد طبیعی لاروها لازم هستند وجود دارند .هر گاه سوراخ پرواز کندو سراسری باشد و بموقع یعنی در مهر ماه یک صفحه نایلونی و یا بهتر یک تخته سه لا در کف کندو گذاشته شده باشد حالا با بیرون کشیدن آن از داخل کندو و تمام تاریخ زندگی زمستانی جمعیت را می توان به راحتی خوانده و از وضع کندویش آگاه شد . بدون اینکه نیازی به باز کردن کندو باشد :

1-     بادیدن زنبور های مرده در روی تخته از ضعف و یا قدرت جمعیت آگاه شد.

2-آخرین نقطه ای که مومها ی ریز ریز شده ریخته اند محلی است که زنبورها هم اکنون در ان نقطه اقامت دارند.

3-مقدار موم ریز ریز شده نشان دهنده مقدار غذائی است که زنبورها تا کنون خورده اند هر چه بیشتر باشد جمعیت غذای بیشتری مصرف نموده و چه بسا به تغذیه فوری نیاز داشته باشد.در این وضع یک الی 2 کیلو خمیر شیرین روی یک صفحه نایلونگذاشته و درست همانجائی که زنبور ها هستند روی قابها میگذارند نایلون نباید تمام قابها را بپوشاند تا زنبور ها امکان دسترسی به خمیر شیرین داشته باشند . جمعیت آنرا در مدتی حدود 2 الی 3 هفته می خورد. بعداز آن می توان جمعیت را باشربت و یا شان عسل نسبتا گرم شده تغذیه نمود .

4-پیدا شدن زیاد شکر ک نشان آنست که جمعیت تشنه است و به آب نیاز دارد .5- دیدن جسد ملکه زنبور دار را از بی ملکه بودن آگاه می نماید . در این زمان از سال و در این حال 2 کار می توان کرد :

الف-اگر ملکه هائی ذخیره شده باشند یکی از آنها را در قفسه گذاشته در اختیار جمعیت قرار داد.

ب-در اولین فرصت جمعیت را با یک جمعیت دیگر متحد کرد.

6-پیدا شدن جسد زنبورهای نر روی تخته می تواند نشان دهنده یکی از این دو وضع باشد

الف-نطفه موجود در کیسه ذخیره نطفه ملکه تمام شده و وی بناچار تخم نر می گذارد . در این صورت ملکه باید هر چه زودتر حذف و وسیله یک ملکه جفتگیری کرده جوان با استفاده از روش بهاری جانشین گردد.

ب-ملکه مدتها ست مرده و کارگران تخمگذاری میکنند.چنین جمعیتی معمولا دیگر قابل بهره برداری نیست و بمحض گرم شدن هوا باید آنهارا از بین برد بدین طریق که کندو را بفاصله حدود 100 متر برده و از از زنبور ها خالی نموده در نقطه ای که سابقا همین کندو قرار داشت کندوئی نگذاشت تا زنبورها ی جمعیت نر جائی برای اقامت پیدا نکرده و کاملا متفرق گردند و از بین بروند و زنبور دار هم از شرشان راحت شود اگر در هوای نسبتا ملایم جلو سوراخ پرواز زنبورها سرگردان اینطرف و آنطرف بدوند و نتوانند پرواز کنند احتمالا مبتلا بودن جمعیت به بیماری نوزما nosemaوجود دارد برسی زیاد تر در ازمایشگاهی لازم است و یا زنبور دار می تواند از راه تشخیص این بیماری در فصل بیماریها و آفات زنبور عسل ((قسمت نوزما طرز تشخیص بدون میکروسکوپ ))استفاده کند . بمحض بالا رفتن گرما هوای از 8 درجه در سایه (در نیمه اول این ماه پیش از باز شدن خوشه های زمستانی جمعیت)بسرعت و مثل ماههای قبل پرواز دفع مدفوع انجام میگیرد . چنانچه زنبورهای بعضی از جمعیتها کندویشان را ترک ننمایند معمولا جای نگرانی نباید باشد .آنها قبلا این کار را انجام داده و دیگر نیازی به آن ندارند. در بهمن ماه اگر روی تخته پرواز زنبورهائی در حال آوردن گرده گل به کندو دیده شوند علامت آنست که ملکه آن جمعیت در حال تخمگذاری است و این کار را مدتی است که شروع نموده. این موضوع مهمی است که زنبور دار باید همیشه در زنبور داری یادش باشد.پس از پایان یافتن پرواز دفع مدفوع . هنگام غروب همانروز زنبوردار برسی خوبی از وضع داخلی جمعیتها می تواند انجام دهد . به صورت زیر

1-با گذاشتن و چسباندنگوش به یکی از دیواره های کندو . شنیدن صدائی آرام معرف سلامت و رضایت جمعیت است.

2-اگر از راه سوراخ پرواز بداخل کندو کمی فوت شود و یا به دیواره کندو ضربه ای نسبتا ملایم با پشت انگشتان وارد گردد شنیدن صدای کوتاه از زنبور ها علامت سالم بودن آنهااست.

3-در صورت دیده شدن تعدادی زنبور سرگردان که روی تخته پرواز بی هدف به اینطرف و آنطرف می روند باید گوش به دیواره کندو چسباند . هر گاه صدای گریه زنبورها شنیده شد آن جمعیت معمولا ملکه ندارد . به چنین جمعیتی باید یک ملکه داد و یا آنکه وی را با جمعیت دیگر متحد کرد

از وزن کردن هر 2 هفته یکبار غفلت نگردد که خود کلید کلی از معما ها در شغل زنبورداری است . مطالعه کتب مفید زنبور داری در این ماه هم ممکن است چه هنوز کار های وقت گیر و پر مشغله زنبور داری شروع نشده . گواینکه مطالعه درعین شدت کار هم برای زنبور دار ممکن است چون مطالعه نوعی تفریح است نه نوعی کار .

در بهمن ماه یک کنتورل دقیق وسایل کار لازم است. همه ابزار کارها باید تمیز و شسته و آماده شروع فعالیت دوباره باشند. برای اینکه در هنگام شدت کار زنبور دار دائم دنبال آنها نگردد باید این شعار را در زندگی زنبور داریش همیشه مد نظر داشته باشد.

((یک جا برای هر یک از ابزار ها و هر یک از ابزارها بجای خودشان)).

 

 

 

 

 اسفند ماه

 

  -ملکه جوان که بتواند روزانه تخمهای زیادی بگذارد.

2-وجود زنبور ها جوان در جمعیت (هرچه بیشتر بهتر)که غده های شیریشان خوب ترشح میکنند.

3-ذخیره عسل در شانها بمقدار خیلی زیاد .چون مصرف روزانه جمعیت در این ماه و تا اندازه ای در ماه پیش به ناگاه بمقدار زیادی بالا رفته و حتی چند برابر (به نسبت دی ماه )میگردد. در صورت لزوم تغذیه با خمیر شیرین یا قابهای پراز عسل. معمولا جمعیتها را تا قبل از 15 اسفند با شکر و یا شربت تغذیه نمیکنند.

4-حفظ گرمای داخلی کندو.

5-وجود آب در نزدیکیهای زنبورستان ویا اقلا بصورت یک ابشخور .

جمعیتی که ملکه نداشته باشد هرگز گرده گل به کندو نمی اورند .

بنابراین اگر جلو تخته پرواز کندوزنبورها در حال گرده اوردن دیده شوند نباید به فکر بی ملکه بودنش افتاد و بی جهت کندو را بازنموده و زنبورها را آزاد داد.در سایر کندوها اگر وضع نامطلوب بود کنترلش را در روزهایی انجام دهید که هوا گرم و آفتابی باشد. برای مطمئن شدن اززنده بودن ملکه پس از باز کردن کندو اگر نتوانستید خودش را ببینید به تخمهاو یا لاروهای آن توجه کنید . اگر تخم یا لارو داشتند خودشان نشان دهنده زنده بودن ملکه است .ولی اگر جمعیتی در اسفند ماه لارو تخم نداشت دلیل کافی بر بی ملکه بودنش نیست زیرابعضی  از ملکه ها تخمگذاری را زودتر شروع میکنند و برخی دیرتر.در این حال به رفتار زنبور ها باید توجه داشت اگر پس از باز کردن کندو زنبورهایش آرام بودند ملکه دارد و اگر ناراحت باشند احتمالا ملکه شان مرده است .برای اطمینان کافی است قابی را با تخم و لارو خیلی جوان (یک روزه الی سه روزه)از کندو دیگری به وسط این جمعیت منتقل کرد. سه الی 4 روز بعد اگر پستانک یا سلول ملکه رویش زده باشد دلیل بر این است که ملکه ندارد .و اگر سلول ملکه نزده باشد حتما ملکه دارد.در هر محل که کندوها هستند و به هر محلی هم که منتقل می شوندوقت شروع و تخم تک تک گلها ی همان منطقه در یک دفترچه کوچک یادداشت شود بکمک ان زنبوردار همیشه خواهد دانست که کندو ها را به کدامیک از مناطق و تقریبا در چه روزی باید کوچ دهد .

ا ز جا بجا کردن کندوها در داخل زنبورستان در هر فصلی ودر هر ماهی که باشد باید احترازکرد. انتقال کندو از نقطه ای به نقطه که خطمستقیم 10کیلومتر با محل تازه فاصله داشته باشد مجاز است ونه کمتر زیرا شعاع پرواز زنبور ها بطور عادی 4 کیلومتر میباشد .به جمعیتی که ملکه ندارد یک ملکه در قفسه ملکه که مقداری خمیر شیرین هم داخل یکی از سوراخها ی قفسه گذاشته شده باید داد. در اسفند ماه همه جمعیتها معمولا ملکه تازه را خیلی ساده و بی دردسر قبول میکنند .جمعیتهاییز که مدفوع انها بیرنگ (مثل اب )است روی قابهای خشک شدهاند آلوده به بیماری نوزماnosemaمی باشد که در صورت شدت بیماری مدفوع بی رنگ و خشک شده آن اطراف سوراخ پرواز هم دیده میشوند .به آنها شربت 1به1(یک کیلو شکر و یک لیتر آب )نیمه گرم مخلوط با مقداری دارو ضد نوزما مثل فومازلین عصرها بمدت 10 روز میدهند تا معالجه شوند.وزن کردن هر2 هفته یکبار فراموش نگردد که باز هم کمک بزرگی به فهمیدن وضع داخلی کندوها می کند . کنترل دائمی و مرتب سوراخ پرواز در این ماه از لحاظ بیماری و همچنین حمل گرده می تواند باعث آن گردد که نیاز ی بباز کردن کندو نباشد و بدین وسیله از باز کردن کندوها و اذیت  بی جهتشان صرفنظر گردد  .
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
foot problems شنبه 18 شهریور 1396 08:08 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any
issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it
looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off?
I'd really appreciate it.
http://vastnylons5256.unblog.fr چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:46 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you are utilizing?
I'm having some small security issues with my latest website and
I'd like to find something more secure. Do you have
any solutions?
cristineemley.weebly.com یکشنبه 15 مرداد 1396 07:50 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Fantastic work!
BHW چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:51 ب.ظ
Hello there I am so excited I found your web site,
I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless
I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post
and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the
moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read a great deal more, Please do keep
up the awesome work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب