تبلیغات
ALBORZ KANDU البرز کندو - سالنامه زنبورداری پاییز
اکسیر،عسل طبیعی از جنگل های سرزمین دو خورشید(سوادکوه)
تاریخ : شنبه 8 شهریور 1393
نویسنده : عبدالله خادمی
 

مهر ماه

تغدیه زمستانی باید تا کنون پایان یافته باشد مقدار آن برای کندوها مختلف متفاوت است . جمعیتها قوی بیشتر و جمعیتهای نسبتا ضعیف کمتر تغذیه می شوند زمانی تغذیه جمعیتها به اتمام می رسد که تا مهر ماه 8 الی 10 کیلو شکر (به نسبت ضعف و قدرتشان )صرف تغذیه شان شده باشد . طبیعت دیگر معمولا شهدی ندارد که در اختبار زنبورها قرار دهد . اگر هم داشته باشد مقدارش قابل بحث نیست . در استانهای شمالی ایران بویژه در گیلان باغهای چای فراوانند . بوته چای در تمام پائیز و زمستان گل میدهد ولی اولا تعداد گلها هر بوته کم بوده و از 4 الی 5 گل تجاوز نمیکند (بعنوان مثال بوته آویشن بیش از چندین هزار گل دارد )ثانیا گلهای چای تنها گرده گل می دهد و شهد ندارد . ثانیا هوای مناطق چای کاری در پاییز و زمستان اغلب بارانی است و امکان بهره برداری از آن برای زنبورها بسیاز محدود است. کنترل جمعیتها پس از پایان تغذیه زنبور دار را وضع داخلی کندوها و کمبود یا کافی بودن غذای ذخیره شده برای گذراندن پاییز و زمستان آگاه می نماید تا در صورت نیاز به جمعیتهایی که غذای کافی ندارد کمک شود .  این برسی می تواند با باز کردن کندو ها انجام گیرد و یا با استفاده از یک ترازو یا یک قاپان . باز کردن کندو ها و دیدن مقدار غذای جمعیتها با چشم گواینکه اطمینان بخش تر است و زنبور دار را از  مقدار غذای جمعیت بهتر آگاره می نماید ولی خطر شروع غارت را با خود بهمراه دارد که در این ماه بدلیل بیکاری زنبورها شدید هم هست . بهمین دلیل مدتی که کندو باز می ماند باید خیلی کوتاه باشد . در صورت شروع غارت باید اولا فوری برسی را قطع و سر کندو ها را گذاشت . ثانیا سوراخ پرواز همان کندو را برای 3 روز تنگ کرد تا آنجا که بیش از 2 الی 3 زنبور نتواند از آن عبور کنند . برسی با ترازو و قاپان با وجود پر زحمت بودن خطر غارت را بکلی از بین می برد . در اینجا هم تنها اولین برسی بهتر است با باز کردن کندوها انجام گیرد و نتیجه از لحاظ کفایت و یا کمبود غذا در شناسنامه هر کندو و یا در یک دفتر چه نوشته شود. از این تاریخ تا اوایل فروردین کندو ها را هردو هفته یکبار وزن کرده و باز در دفتر چه کنار وزنهای قبلی می نویسند تا بتوانند از مقایسه وزنها با هم نتیجه بگیرند . یکی از سرمایه های بزرگ زنبور دار شانهایی است که وی باید همیشه بصورت ذخیره در اختیار داشته باشد . این قابها معمولا در انبار مخصوصی نگهداری می شوند . 4 نوع شان مورد لزومند .

 

 

آبان ماه

 

  ۱-اگر تاکنون مومها را ذوب و تصفیه نکرده بیش از این وقت را تلف نکنید تا لاروها پروانه های موم خوار که به انتظار فرصت نشسته اند بجان مومها افتاده و آنرا بخورند . هم در سطح جهانی و هم در کشور ما امروز نه تهیه جمعیت مسئله است نه کندو نه ملکه و نه عسل ولی موم مسئله ایست که تقریبنهمه کشور های جهان گرفتار کمبود آن هستند . تا کنون تا آنجا که برایم مقدور بودبه زنبور دار ها توصیه نمودهام و باز هم می کنم که فراموش عسل با موم به هر دلیلی که باشد خطا است. چون در مقابل هر کیلو موم که همراه عسل به قیمت عسل می فروشند در مقابل باید در بازار همان مقدار موم را به قیمت سه برابر بخرند . این کار از نظر اقتصادی هم نه معقولانه است و نه مقبول .            

2-     2-زنبوردار در جریان سال هر مقدار عسل به دفعات از هر کیلو کندو هایش محصول گرفته باشد در شناسنامه تک تک آنها را با تاریخ برداشت است. در آبان  ماه هر یک از شناسنامه ها را با کمال دقت برسی و جمع مقدار عسلش را حساب نموده در شناسنامه می نویسد . با استفاده از شناسنامه ها جمعیتها یی که بیشترین عسل را آورده اند می شناسد و در سال و سالهای آینده از همین کندو بچه بصورت طبیعی وچه  مصنوعی می گیرد . بعلاوه تنها به نرهای همین جمعیتها ی پر محصول اجازه زنده ماندن برای جفتگیری با ملکه هائی که متولد خواهند شد را می دهد . تا تنها جمعیتهای فعال و عسل آورندهاش ازدیاد یابند و از تولید مثل جمعیتها ی کم محصول و غیر اقتصادی جلو گیری شود . بدین وسیله مقدار محصول زنبور ستانش را سال بسال بالا تر می برد . البته و صد البته شرایط اصلی کارو موفقیت اینست که در محیطی که کندو ها قرار دارند شهد و گرده گل بمقدار هر چه بیشتر و بمدت هر چه زیاد تر و جود داشته باشد. در مناطق کم شهد قوی ترین و بهترین جمعیتها هم نمی توانند عسل جالبی به کندو هایشان بیاورند                                                                                            3-وظیفهدیگر زنبور دار شناختن جمعیتهای نیش زن با استفاده از شناسنامهایشان می باشد. جمعیتهای نیش زن اغلب از نژادهای مخلوطی بوجچود می آیند و معمولا تنها در یک نسل پر محصولند . در نسلهای بعدی مقدارمحصولشان بشدت پائین می آید. کار کردن باچنین جمعیتها مشکل بوده و همیشه همراه با نیش خوردنهای فراوان است . بطوریکه اغلب باعث روگردان شدن زنبور داران از این شغل می گردد و به اصطلاح معروف عطایش را به لغایشان می بخشند . بویژه اگر تعداد جمعیتهای نیش زن در زنبورستان زیاد هم باشد .

تعویض ملکه اش با یک ملکه که از جمعیتی آرام . خوب و فعال و از نژاد خالص بوجود آمده باشد تنها چاره این وضع است .اگر تعویض در اوایل بهار صورت گیرد (در صورت قبول ملکه )جمعیت 2 ماه بعدش آرام خواهد شد و اگر در پائز عملی شود از اواخر اردیبهشت دیگر از نیش زدنشان خبری نخواهد بود

4-از هم اکنون تا اوایل اسفند زنبور دار تقریبا بی کار است و وقت کافی برای مطالعه کتابهای قابل اعتماد زنبور داری در در اختیار دارد. مطالعه کتابهای خوب برای زنبوردار با ذوق از واجبات کارش در زنبور داری است . بدون مطالعه پیشرفت و بهتر کردن وضع و کار غیر ممکن است . زنبور داری امروزه بصورت علمی در آمده و دیگر تنها شغل نیست که از پدریاهمسایه ها یاد گرفته شود . علم است و یاد گرفتن آن تنها یک راه دارد و آن هم مطالعه می باشد و یاد گرفتن راههای اجرای آنها . از پدر و یا همسایه ها تنها امور ابتدایی زنبورداری را می توان یاد گرفت . زنبوردار بی مطالعه به ناچار یک عمر در نقطه ای که هست درجا میزند بدون اینکه حتی بفهمد که در حال در جا زدن است .

5- وزن کردن هر 2 هفته یکبار از این زمان ببعد بدلیلبی کار ی برای زنبوردار براحتی ممکن است . اگر تعداد کندو ها زیاد باشد لازم نیست همه آنها را در یک روز وزن کند . می توان در 2 یا 3 روز این کار را انجام دهد ولی همیشه تاریخ وزن کردن را باید در یادداشتها قید نمایید . مقایسه هر بار وزن با وزن قبلی زنبور دار را از وضع داخلی کندو ها کم و بیش آ گاه می کند . مثلا هر گاه تفاوت وزن یک کندو و با وزن دفعه پیش زیاد باشد معنایش این است که وسیله جمعیتهای دیگر غارت شده است . در این حال زنبور دار پس از یک کنترل سریع با آویزان کردن 2 شان پر از عسل داخل آن و تنگ کردن سوراخ پرواز می توان جمعیت را از مرگ حتمی از گرسنگی در وسط زمستان نجات دهد

 

 

 

 

 

آذر ماه

نوع دوم حرکت زنبور برای دسترسی داشتن به عسل است که دستجمعی و بدین طریق انجام میگیرد. پس از تمام شدن همه عسل در منطقه ای از شان که خوشه زمستانی آنجا فرار گرفته است همه زنبورها ی خوشه به آرامی ولی با هم چند سانتیمتر روی همان شان به جلو میروند تا منبع غذایی تازه و دست نخورده دیگری را در اختیار گیرند و بتدریج مصرف نمایند . بعد از اتمام عسل این نقطه باز هم دستجمعی چند سانتیمتر جلوتر میروند . در جریان زمستان آنقدر به این کار ادامه میدهند تا به آخر همان شان برسند . آنگاه باز دستجمعی خود را به قاب پر از عسل مجاور انتقال داده ولی این بار بعد از تمام شدن عسل این نقطه چند سانتیمتر به عقب میروند . باز هم بتدریج آنقدر عقب میروند تا عسل این قاب هم نیز تمام شود و همین طرز حرکت را با سایر شانها ی پر از عسل در تمام مدت زمستان ادامه میدهند. بنا بر این ملاحظه می شود که زنبور در سرما و داخل خوشه زمستانی دو نوع حرکت را انجام میدهد

1-حرکت انفرادی هر یک از زنبورها در داخل خوشه بداخل آن و از داخل خوشه به سطح.

2-حرکت دسته جمعی خوشه روی هر قاب واز یک قاب به قاب دیگر .

زنبورها گرمای لازمه خوشه شان را با خوردن عسل ایجاد میکنند و از آنجایی که به صورت گلوله در  می آیند قادر ند گرمای ایجاد شده را داخل گلوله شان حبس نموده و مانع خروج و از دست رفتنش گردند . طبق همه حسابهای ریاضی و فیزیو لوژی بدین طریق موفق میشوند که کمتر ین عسل ممکنه را برای گرم شدن و زنده ماندن وزندگی در زمستان مصرف نمایند . همانطور یکه در بالا ملاحظه کردید تا زمانی که زنبور ها عسل کافی در اختیار داشته باشند شدیدترین سرما نمی تواند صدمه ای به آنها بزند قدرت کنار آمدن باآنرا دارند.آنچه به آنها صدمه زده و می تواند حتی تمام زنبورها ی یک جمعیت را تلف کند جریان هوای(کوران)می باشد که زنبور در مقابل آن هیچ نوع مقاومتی ندارد .بهمین دلیل توصیه می شود که هنگام تمیز کردن کندوها با کمال دقت باید مواظب بود که درزها و سوراخها ئی نداشته باشند . اگر داشتند باید آنها را مسدود نمود و یا کندو را عوض کرد. کنترل هفته ای یکبار سوراخهای پرواز به زنبور دار امکان می دهد اوضاع داخلی کندو هایش را حدس بزند . در صورتی که بعضی از جمعیتها و زنبورهایش را ناراحت روی تخته پرواز دیدشماره کندویش را یادداشت کرده و در اولین فرصت که هوا گرمتر از 10 درجه شد آنرا باز کرده و بسرعت وضع داخلیش را برسی نموده و کمک لازمه را در اختیارآن جمعیت قراردهد. مدت برسی هر کندو باید خیلی کوتاه بوده و مثلا از 2 دقیقه تجاوز ننمایداگر مدت زیادتر باشد گرمای داخل کندو ها باز هم بیشتر پایین میاید . زنبور ها برای اینکه گرمای داخلی را به حد اولیه برسانند ناچار ند مقدار زیادتری از عسلها ذخیره زمستانیشان را خورده و در بدنشان تبدیل به گرما نموده و داخل کندو پخش کنند تا هوا ی داخلی دوباره گرم و متعادل گردد . بدین طریق باز مقدار بیشتری از عسل مصرف میکنند که این به ضررزنبوردار و جمعیت است. اصلا این قاعده کلی است که زنبورها هر باز کردن سر کندو را با خوردن مقداری عسل پاسخ می دهند .بنا براین به صرفه زنبور دار است که چه در تابستان و چه در زمستان تا آنجایی که برایش ممکن است از این کار اجتناب ورزد و تنها هنگامی سر کندورا باز کند که واقعا لازم است. عده ای از زنبورداران کندوهایشان را زیر سقفی که قبلبرای همین منظور ساخته وآماده نموده اند می گذارند تا باران و برف روی کندوها نریزد که البته این کار خیلی بهتر هم هست چون علاوه بر اینکه پاک کردن برف از روی کندو ها دیگرلزومی ندارد. در  تابستان هم در مدتی که کندوها هنورز مهاجرت داده نشده اند سایه بان خوبی برایشان میباشد و زنبوردار هم مجبور نیست برای کار کردن با زنبورها در وسط آفتاب مرتب عرق بریزد.

 
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How can you heal an Achilles tendonitis fast? یکشنبه 15 مرداد 1396 10:52 ب.ظ
Great blog right here! Additionally your web site so much up very fast!
What web host are you using? Can I get your associate
hyperlink in your host? I want my website loaded up as fast as yours lol
mathildahuson.jimdo.com یکشنبه 15 مرداد 1396 07:13 ق.ظ
wonderful points altogether, you just won a new reader.
What could you suggest about your publish that you simply made a few days in the past?
Any sure?
Lenore دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:35 ق.ظ
It's very effortless to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this post at this web page.
manicure چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 01:25 ق.ظ
What's up, this weekend is pleasant for me, for the reason that this moment i am reading this impressive educational
paragraph here at my home.
BHW پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:29 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
I'll certainly return.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب